Hoogsensitiviteit en vroege jeugdstress

HSPVan hoog sensitieve personen (HSP’s) is bekend dat zij een gevoeliger zenuwstelsel hebben. Ze zijn meer alert en voelen een situatie feilloos aan. Ze zijn sneller gestresst en geprikkeld in sociale situaties maar ook door bijvoorbeeld tv-programma’s en geluiden. Deze ontwikkeling van het zenuwstelsel is goed te verklaren vanuit de vroege (soms zelfs prenatale) stress.

Continue reading “Hoogsensitiviteit en vroege jeugdstress”

Vroege jeugdstress

Vroegkinderlijk traumaDe eerste periode van je leven, ongeveer de eerste zeven tot elf jaar, wordt de basis gelegd voor je latere fysieke, emotionele en cognitieve ontwikkeling. Je wordt dan als het ware ‘ingesteld’ door je omgeving, door de ervaringen die je opdoet. Dat instellen heeft zijn weerslag in de anatomie van je hersenen, de aanmaak van neurotransmitters en hormoonstoffen, je gevoelens en gedachten.

Continue reading “Vroege jeugdstress”

Traumasporen van Bessel van der Kolk (boekrecensie)

Boek_TraumasporenTraumasporen is de vertaling van het eerder verschenen boek The Body Keeps the Score van de psychiater Bessel van der Kolk. Van der Kolk verzamelt in dit boek een enorme hoeveelheid informatie (hij had er gemakkelijk 3 boeken van kunnen maken), waarbij hij een verrassend holistisch standpunt inneemt. Trauma kan verschillende oorzaken hebben, van oorlogstrauma, seksueel misbruik en verwaarlozing tot een onveilige hechting als kind. Wat de oorzaak ook is, het laat zijn sporen na in je lichaam. En dat is precies wat het boek laat zien.  Continue reading “Traumasporen van Bessel van der Kolk (boekrecensie)”

De biologie van stress

Heb je te maken met herhaalde, intense of chronische stress en kun je de bron ervan niet wegnemen? Dan wordt je lichaam continu volgepompt met stresshormonen. Deze hormonen zijn bedoeld om je in veiligheid te brengen door je tot beweging aan te zetten: het fight/flight systeem. Blijft actie uit, dan worden de hormonen continu aangemaakt en gieren in grote hoeveelheden door je lichaam. Dit is erg schadelijk. We noemen het dan toxische stress. Kinderen in hun ontwikkeling, zijn bijzonder kwetsbaar voor de effecten van toxische stress. De neuronale netwerken en hormonale systeem worden aangelegd en ingeregeld in de eerste jaren van je leven en stresshormonen zijn van grote invloed op hoe dat gebeurt. Eenmaal ingeregeld, is dat waar je het later als volwassene mee moet doen.

Continue reading “De biologie van stress”

Onveilige jeugd en je emotionele brein

Left-righthemisfeerJe neemt het beste waar, en kunt dus het beste op een situatie reageren, als er een goede verbinding is tussen je beide hersenhelften. En juist daar hebben mensen die als kind een onveilige jeugd hadden een extra klus. De communicatie tussen hun linkerhersenhelft (het denken) en rechterhersenhelft (het voelen) is vaak verminderd. Zij zijn vaak enorm sensitief, hebben een sterk innerlijk kompas en voelen haarscherp aan wanneer iets klopt en niet klopt, maar het kan enorm lastig zijn om dat onder woorden te brengen. Continue reading “Onveilige jeugd en je emotionele brein”

Niemandskinderen van Carolien Roodvoets (boekrecensie)

Boek_NiemandskinderenNiet alle ouders houden onvoorwaardelijk van hun kind en geven hun kind het gevoel dat het bij hen hoort, en dat het veilig en geborgen is. In Niemandskinderen laat Carolien Roodvoets zien hoe het gezinsleven van invloed is op de ontwikkeling van een kind en wat de gevolgen zijn voor het kind als het mis gaat: hoe dit het gevoel van veiligheid, vertrouwen en zelfwaarde van de kinderen schaadt.

Continue reading “Niemandskinderen van Carolien Roodvoets (boekrecensie)”

De herontdekking van het ware zelf door Ingeborg Bosch (boekrecensie)

Boek_Herontdekking ware zelfDe herontdekking van het ware zelf beschrijft de Past Reality Integration (PRI), een therapievorm voor traumatische jeugdervaringen, die ontwikkelt is door Ingeborg Bosch. PRI beschrijft vijf afweermechanismen die een mens ontwikkelt in eerste levensjaren vanaf zijn geboorte. Als kind zijn deze afweermechanismen nuttig en helpen om te overleven. De afweren zijn bedoeld om ons te beschermen tegen de pijnlijke waarheid. Bijvoorbeeld dat we ons niet veilig voelden in het gezin of dat onze ouders geen oprechte aandacht voor ons hadden. Continue reading “De herontdekking van het ware zelf door Ingeborg Bosch (boekrecensie)”

Het ACE onderzoek

ACE-studyACE’s zijn Adverse Childhood Experiences. Zij vormen een bijzondere vorm van jeugdstress of vroegkinderlijke stress. Kaiser Permanente en de U.S. Centers for Disease Control and Prevention onderzocht de gevolgen van ACE’s voor de gezondheid op volwassen leeftijd van kinderen die fysiek en emotioneel misbruik en verwaarlozing meemaakten, huiselijk geweld, het mentaal ziek zijn van een van hun ouders, drugsgebruik in het gezin en scheiding van de ouders.

Continue reading “Het ACE onderzoek”