Werkwijze

Foto: Alex Quezada

Op zoek naar jouw rode draad

Wat je klachten of vragen ook zijn,  we gaan samen op zoek naar jouw rode draad en de antwoorden in jezelf, zodat je van binnenuit richting kunt gaan geven aan je leven.

We kijken naar wie je bent en wat je doet. En hoe je dat ontwikkeld hebt. Doordat we tijdens de sessies inspelen op wat nú voor jou van belang is, wat er nú niet lekker loopt, sluiten we aan op het hier-en-nu. Dat is de plek waar verandering plaats vindt.

Holistische aanpak

Ik gebruik verschillende methodes die je helpen om voorbij het mentale naar de onderliggende lagen te gaan. Mijn manier van werken is holistisch. Dat betekent dat ik je hoofd, hart en lichaam even belangrijk vind en dat ze alle drie een plek hebben tijdens ons werk in de sessies. Door te luisteren naar je lijf, gevoelens en verlangens zul je zien dat er zich vanzelf een pad ontvouwt richting wie je echt bent.

"Alles mocht er zijn. Susan is heel toegankelijk en ik kon alles bespreekbaar maken. Ze heeft me geholpen met moeilijke gevoelens van schuld en schaamte."

In gesprek ...

In mijn begeleiding staat ons gesprek altijd centraal. En in dat gesprek maak ik gebruik van een mix van werkvormen: krachtige tools die voorbij het mentale gaan en die maken dat je op de laag van emoties en gevoelens kunt werken. 

Therapievormen die ik inzet:

"Ik weet nu dat er een weg bestaat door de angst en het gepieker heen en dat ik mijzelf niet meer hoef te verliezen."
error: Content is protected !!